Nyttige Linker

Her finner du linker til nyttig og relevant informasjon, enten du skal starte egen bedrift, finne frem i lover og regler, tidsfrister, forsikringer, trygdeordninger og -regler, blanketter eller annet.

Regnskap Norge

Skatteetaten

På disse sidene finner du alt om skattekort, aksjer, arv og gaver, arbeidsgiveravgift, flytting og navn, merverdiavgift, selvangivelse for lønnstakere og næriongsdrivende, skjemaer - og my mye mer...

Altinn

Altinn - portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Alle tjenester fra det offentlige til næringslivet skal gjøres tilgjengelige her. Målet et at næringslivet bare skal behøve å forholde seg til en nettportal for all rapportering og kommunikasjon med forvaltningen.

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene

er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll - og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt. Brønnøysundregistrene gjør et viktig arbeid for å samordne næringslivets oppgaveplikter. Målet er å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, særlig av hensyn til små og mellomstore bedrifter. Oppgaveregisteret har oversikt over hvilke opplysninger de ulike registrene og etatene krever fra de næringsdrivende, og sammenligner skjemaer de ulike etatene sender ut. Dersom to eller flere etater stiller de samme spørsmålene til samme typer bedrifter, skal etatene samarbeide om å spørre bare en gang. Oppgaveregisterloven gir etatene samordningsplikt.


Det mange ikke vet er at Brønnøysundregistrene best år av mange forskjellige statlige elektroniske registre. De viktigste er Løsøreregisteret, Foretaksregisteret, Enhetsregistreret, Regnskapsregistreret, Oppgaveregistreret, Konkursregistreret og Ektepaktregistreret. I tillegg til registerne har vi Gebyrsentralen, som er ansvarlig for registrering av bilag og fakturering i forbindelse med tvangsforretninger.

VitAlt

- er næringslivets mest omfattende portal for informasjon og kunnskap

- gir den mest brukervennlige veiledning for etablerere og bedrifter


Kompetanse og nyskaping gir lønnsomhet og konkurranseevne.

NAV

På dette nettstedet finner du informasjon om jobb, arbeidslliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger. Du kan også benytte en rekker elektroniske tjenester, se snarveilisten øverst på siden.

Norge.no

Norge.no sin viktigste oppgave er å være en veiviser for brukere av offentlige tjenester. Norge.no skal gjøre det lettere å finne fram til offentlig informasjon og sikret du som bruker får utføre offentlige tjenester. Ansvaret for Norge.no ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Direktoratet er underlagt Fornyings - og administrasjonsdepartement.

Bedin

Bedins målsetting er å gjøre det enklere å starte og drive næringsvirksomhet i Norge.

Varslingslisten

På denne siden finner du oversikt over katalogfirmaer og andre som mange næringsdrivende har funnet grunn til å klage på. Listen bygger blant annet på flere hundre varsler og klager som er sendt til de respektive organisasjonene. Selskapene man nå finner på listen er dem det er flest klager på, og vi antar derfor at de følger rutiner som våre medlemmer har lett for å misforstå. Vi tar på listen ikke stilling til kvalitet på tenestene som leveres.

Aktuelt